Kjernemodellen – et samhandlings- og prioriteringsverktøy

Når du skal løse et problem som for eksempel en ny digital tjeneste, en nettside eller en kampanje er kjernemodellen et veldig godt verktøy. Den gjør at du klarer å snu perspektivet og se problemet fra brukerens side. Samtidig som du ivaretar bedriftens mål.

Nøkkelen er å jobbe tverrfaglig samt inkludere både ledere, selgere og gjerne andre som kjenner kundens behov godt.

I samarbeid med dere, setter vi opp rammene i kjernemodellen og fasiliterer kjerneverksted/workshop.

Kjernemodellen er et enkelt rammeverk som hjelper deg å

 • tenke strategisk og brukerorientert samtidig
 • se tjenesten din i et helhetsperspektiv
 • samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • sette innholdet i sentrum
 • starte med det viktigste
 • gjøre det enkelt og konkret
Website-icon-illustrations_Strategi-square copy

Kjernemodellen workshop

 • Forprosjekt med gjennomgang av forretningsmål- /strategier
 • Analyse av brukerinnsikt (eventuelle tester prises separat)
 • Fasilitering og gjennomføring av workshop

Ta kontakt for å få et tilbud tilpasset deres behov!

 

Stegene i kjernemodellen:

1. Forretningsmål

Vi starter med å gå igjennom og diskutere deres forretningsmål. Det kan også være aktuelt å se på andre dokumenter av betydning for oppdraget. Dette kan være merkevarestrategier, innovasjonsstrategier, bærekraftsstrategier og lignende.

2. Brukerinnsikt

I tillegg til å forstå forretningsmålene er det like viktig å forstå målgruppene. Derfor må vi skaffe mest mulig innsikt om brukeren. Hva slags problemer skal vi hjelpe brukeren å løse? Hvordan finner brukeren produktet eller tjenesten din? Dette gjøres ofte gjennom analyse av statistikk, brukerundersøkelser, brukertester, analyse av kundereisen, verdiforslagskartlegging, personas, søkeordsanalyse. Det kan også gjøres ganske enkelt ved å snakke med selgere, kundeservice og andre som er tett på kundene/målgruppen.

3. Definere kjernene

Når brukerinnsikt og forretningsmål er definert er vi klare for å definere kjerner eller kjernesider. Kjernene er rett og slett de viktigste møtepunktene mellom brukerne og bedriften din. Det er her du må løse brukernes oppgaver for å nå dine mål. (se modellen under)

Kjernemodellen

Kjernesider...

...er det stedet hvor brukeren får løst sine oppgaver og hvor du samtidig når målene dine. Brukerne kommer gjerne rett fra Google eller via andre kanaler. Men de kommer gjerne rett til kjernen, altså det de søkte på. Om ikke siden løser problemet raskt er veien til konkurrenten din kort.

4. Kjerneverksted

I et kjerneverksted jobber vi med å finne den beste løsningen på brukeroppgaven. Gjennom en felles workshop jobber vi oss gjennom alle kjernene og besvarer følgende:

 • Målgupper
 • Brukeroppgaver
 • Mål for løsningen (kjernen)
 • Veier inn til kjernen
 • Kjerneinnhold
 • Veier videre

Sammensetningen av personer er et viktig element i en slik workshop og vi bistår også med å rekruttere riktige personer. Her bør det være ledere og nøkkelpersoner, men også folk som representere forskjellige avdelinger og de som kjenner kundene best. Det er viktig at det ikke blir en intern maktkamp, men at vi jobber i fellesskap for å lage den beste løsningen for brukeren.

”Bruk resursene der de gir best resultater og lag innhold og funksjonalitet som har høy verdi både for brukeren og for virksomheten.”

Are Gjertin Urkegjerde Halland, opphavsmannen til kjernemodellen

Implementere nytt design/innhold i tjenesten, på nettsiden eller i kampanjen

Når kjerneverkstedet er ferdig er det tid for å legge en plan for gjennomføring og implementering. Hva kan gjøres med interne ressurser? Hva trenger du hjelp til? Kan noe implementeres umiddelbart? Hvem skal utvikle innholdet til de forskjellige kjernene? Skal det lages prototyper/wireframes/designskisser?

 

Her kan du lese mer om Kjernemodellen

Truls Olsen

Ta gjerne kontakt med:

Truls Grønli Olsen
Rådgiver
Tlf: 934 05 343
E-post: truls@novateur.no