Aidee – Merkevare og nettside

Navn og logo

Ved hjelp av navn og logo ønsket vi å plassere Aidee i riktig bransje, i tillegg til å gjenspeile deres internasjonale ambisjoner. Navnet Aidee tar for deg helsedelen, mens det å legge til url-en i navnetrekket plasserer Aidee i teknologiverden.

aidee-logos.png

Fargetema

Fargene til Aidee er inspirert av nordiske fenomener som midnattsol og nordlys. Den midnattsrøde fargen har også en dualitet av hemoglobin – de røde blodcellene som bærer med seg oksygen. Det er også hoved- og aksentfargen til Aidee.

colors.png
colors-1.png
fargehierarki.png
typografi1.png
colors-2.png

Grafisk konsept

De grafiske elementene til Aidee har sin opprinnelse i midnattssolens plass på forskjellige tidspunkt gjennom dagen. Formene skaper en dynamikk og bevegelse med referanser til kroppens sirkulære system.

aidee-graphic-shapestn_.png
aidee-gfx-elements-darkmode.png
aidee-mall-adstn_-1.png
aidee-flyer-2.png
aidee-rolluptn_-1.png
Mask-Group-15tn_.png
aidee-a5-invitationtn_-1.png
aidee-annual-reporttn_.jpg
aidee-coffeetn_.png