[wpv-post-featured-image size="custom" width="640"]

[wpv-post-title]

Kunde: Barnekreftforeningen  |  Dato: 11/2017  | [wpv-post-taxonomy type="prosjekt-type" format="name"]

4 av 5 barn og ungdom med kreft overlever, og det finnes håp for det femte barnet.