Kunde: Norasondegruppen  |  Dato: 10/21  | [wpv-post-taxonomy type="prosjekt-type" format="name"]

Norasondegruppen

 

Norasonde ønsket å omstrukturere og redesigne innholdet på nettstedet norasondegruppen.no. Den gamle siden fremsto uoversiktlig og lite brukervennlig og trengte en skikkelig gjennomgang. Vi gjennomførte tre workshops med en prosjektgruppe fra Norasondegruppen hvor vi i fellesskap identifiserte og definerte de viktigste innholdselementene, basert på målgruppenes behov og Norasondes forretningsmål. På bakgrunn av dette ble det satt opp trådskisser (wireframes) og designskisser. Norasonda kjørte en intern prosess med utarbeidelse av tekst og foto før dette til slutt ble implementert i malsidene vi hadde utviklet i WordPress.

Søkemotoroptimalisering (SEO)
Et annet viktig poeng med nye nettsidene var å få økt aktivitet på nettsiden via søk på Google. Vi kjørte derfor en enkel nøkkelordsanalyse for å skaffe oss innsikt i hvilke 10 søkeord/søkefraser som er de viktigste for Norasonde. Deretter gjorde vi en teknisk implementering av metadata på ti avtalte sider på nettstedet.

Se den nye nettsiden til Norasondegruppen her

Norasonde
Norasonde2
Norasonde3