Kunde: Aspelin Ramm  |  Dato: 08/2020  | [wpv-post-taxonomy type="prosjekt-type" format="name"]

Mer enn en arbeidsplass

 

Rosenholm Campus er mer enn en arbeidsplass. Siden Aspelin Ramm overtok det gamle hovedkvarteret til IBM i 2007, har de vært opptatt av å skape et godt miljø og fellesskap for sine over hundre leietakere. Vi fikk det ærefulle oppdraget med å lage nye nettsider med nytt innhold.

Rosenholm Campus er, til tross for mye glass og ekstrem takhøyde, en varm og inkluderende arbeidsplass. Det skyldes blant annet en kantine med restaurantkvalitet, et velfungerende treningssenter, og aktiviteter som shuffleboard og bordtennis som leietakere kan benytte i løpet av arbeidsdagen. Tilbudet rundt «torget» eller gågaten, viser at det er mer enn en arbeidsplass: Du kan selge egne klesplagg i en selvbetjent gjenbruksbutikk, kjøpe kunst fra lokale kunstnere og besøke showrooms for leietakerne Nobia kjøkken, Vingtor og Robert Tandberg. Leietakerne går under fellesbetegnelsen rosenholmere.

Kontorer finnes i alle størrelser og fleksibiliteten er stor for den som blir leietaker i huset. Dette er det største arbeidsstedet syd for Oslo – men likevel relativt ukjent for mange. Vår oppgave var å få frem de gode kvalitetene i plassering og fasiliteter. Gjennom å intervjue flere av leietakerne og høre hva de synes om stedet, har vi bygget kunnskap og fellesskap både internt og eksternt, for å lokke flere potensielle rosenholmere til stedet.

rosenholm-web-ny3
rosenholm-web-ny