Kunde: Rosenholm Campus  |  Dato: 12/2020  | [wpv-post-taxonomy type="prosjekt-type" format="name"]

Film som nettverking

 

Rosenholm Campus rommer over hundre bedrifter. Flere av disse kan potensielt samarbeide og dra nytte av hverandre, dersom de kjenner bedre til hverandre. Gårdeier Aspelin Ramm er opptatt av å skape et levende samfunn i bygget, og ga oss oppdraget med å lage en bedriftsstafett. Tanken var todelt: at bedrifter skulle få presentere seg og sine tjenester, og at andre ble kjent med hva de tilbyr. På slutten av hver presentasjon nevnte de en annen bedrift i huset som de er nysgjerrig på. Filmene ble delt på facebooksiden til Rosenholm Campus og på den interne facebooksiden rosenholmer, som er for alle leietakere.

Vi løste oppgaven med film og oppsøkende reporter. Reporteren banket på døren til de forskjellige bedriftene, og sa hvilket selskap som sendte dem. Det korte intervjuet ble gjort inne i lokalene deres og vi fikk se eventuelle produkter de selger. Til sammen besøkte vi 10 bedrifter.

Expert reiser

Proviso

GGM

Dr. Oetker

Puume

Mekonomen

Furset gruppen

Atlet Fysio

Se andre prosjekter vi har gjort for Rosenhom Campus

Nye nettsider for Rosenholm Campus

#RosEnHolmer

Velg en film som passer til formålet!

Se også andre filmer vi kan levere her eller ta kontakt med oss. Sammen setter vi opp mål med filmen, hva den skal konvertere på og hvilke følelser betrakteren skal sitte igjen med etterpå.

 

Spørsmål om film?
Ta gjerne kontakt med:

Hilde Christie Wright
Head of story

Tel: 400 13 002
E-post: hilde@novateur.no

Jesper Olsen
Videoprodusent

Tel: 981 08 790
E-post: jesper@novateur.no