Signal

Hva er Signal?

Møter mellom mennesker. Formelle og uformelle rom hvor folk omgås, idéer utveksles og meningsbrytning foregår. Små og store signaler vi sender hverandre, på jobb, på byen, alene eller sammen.

God kommunikasjon er forutsetningen for alt. Det gir byen ferdselsårer, gode byrom og gode bygg.

Byen på sitt beste, evner å inspirere med en god miks av kultur, handel, arbeidsliv og mennesker som tar bygulvet i bruk. Slik skapes utvikling.

Signal vil ha en god sammensetning av næring, hotell og leiligheter, samt restauranter, handel og møteplasser på gateplan. Vi skal gi rom for små og store signaler!

Hva gjorde vi?

Vi hjalp Lillestrøm Delta, et eiendomsselskap, med strategi og navneprosess for det nye bykvartalet i Lillestrøm, samt ny visuell identitet og visuell kommunikasjon tiltenkt målgruppe for prosjektet som f.eks. politikere og folk i næringsvirksomhet.

signal-morsetegn-konsept (1)

Visuell identitet

Den visuelle identiteten er historisk forankret i det verneverdige bygget Telegrafgården (som er en del av Signalkvartalet) og morsetegn, som ble brukt før i tiden for kommunikasjon mellom mennesker.

Formene i morsealfabetet gir stor fleksibilitet i den visuelle profilen. Elementene tar vare på historien samtidig som de er med på å skape en moderne drakt.

Morsetegnene vil fungere som et fingeravtrykk på alle visuelle flater, og skape et visuelt univers som er distinkt.

signal-farger (1)

Farger

Fargene har sitt utspring fra fargene på det nye kvartalet. Signal skal ha stort fokus på bærekraft og grønt miljø, så av den grunn er en grønn farge valgt som primærfarge.

Grønt signaliserer også noe positivt med tanke på signalfarger. Fargene har for øvrig referanse til natur, sol og blå himmel og innovasjon.

Fargene skal gi et friskt og moderne uttrykk med balansering mellom lekenhet, tyngde og seriøsitet.

Fargene har hver sin fargepalett, så man har stor fleksibilitet i forhold til å justere volumknappen på ønsket uttrykk.

signal-logoer (1)

Logo

Logoen tar utgangspunkt i morsekoder og har på den måten en historisk forankring til Telegrafgården (et verneverdig bygg som er en del av Signalkvartalet) og kommunikasjon mellom mennesker.

Logosymbolet er SIGNAL i morsetegn og skaper også et stilisert omriss av en by. Formene i morsekoden kan også gi assosiasjoner til mennesker i bevegelse.

Logoskriften er satt i store bokstaver med luftig avstand mellom bokstavene i en moderne skrifttype ved navn Lexend, som også er skrifttypen for identiteten. Bokstaven “I” har fått en liten justering i forhold til den originale skrifttypen for å gjøre den mer enkel og stram i formen.

Sammen med logosymbolet får man en kombinasjon av lekenhet og eleganse med autoritet, som er lett gjenkjennelig.

signal-om-en-levende-by (1)
signal-om-en-levende-by_2 (1)
signal-om-en-levende-by_3 (1)
signal-om-en-levende-by_4 (1)