You are currently viewing Signal om et godt bysentrum

Signal om et godt bysentrum

Signal om et godt bysentrum

Hva er Signal?

Møter mellom mennesker. Formelle og uformelle rom hvor folk omgås, idéer utveksles og meningsbrytning foregår. Små og store signaler vi sender hverandre, på jobb, på byen, alene eller sammen.

God kommunikasjon er forutsetningen for alt. Det gir byen ferdselsårer, gode byrom og gode bygg.

Byen på sitt beste, evner å inspirere med en god miks av kultur, handel, arbeidsliv og mennesker som tar bygulvet i bruk. Slik skapes utvikling.

Signal vil ha en god sammensetning av næring, hotell og leiligheter, samt restauranter, handel og møteplasser på gateplan. Vi skal gi rom for små og store signaler!

signal-boards-1.jpg

Hva gjorde vi?

Vi hjalp Lillestrøm Delta, en sentral eiendomsutvikler i Lillestrøm, med strategi og navneprosess for det nye bykvartalet i Lillestrøm, samt ny visuell identitet og visuell kommunikasjon tiltenkt målgruppen for prosjektet, slik som politikere og beslutningstakere i næringslivet.

signal-morsetegn-konsept-1.png

Visuell identitet

Den visuelle identiteten er historisk forankret i det verneverdige bygget Telegrafgården (som er en del av Signalkvartalet) og tegnene for de ulike morsesignalene fra telegratjenesten, som før var kommunikasjonsformen mellom samfunn og mennesker.

Formene i morsealfabetet gir stor fleksibilitet i den visuelle profilen. Elementene tar vare på historien, samtidig som de er med på å skape en moderne drakt.

Morsetegnene vil fungere som et fingeravtrykk på alle visuelle flater, og skape et visuelt univers som er distinkt.

signal-farger-1.png

Farger

Fargene i profilen har sitt utspring fra fargene på det nye kvartalet. Signal skal ha stort fokus på bærekraft og grønt miljø, så av den grunn er en grønn farge valgt som primærfarge.

Grønt signaliserer også noe positivt med tanke på signalfarger. Fargene har for øvrig referanse til natur, sol og blå himmel og innovasjon.

Fargene skal gi et friskt og moderne uttrykk med balansering mellom lekenhet, tyngde og seriøsitet.

signal-logoer-1

Logo

Logoen tar utgangspunkt i morsekoder og har på den måten en historisk forankring til Telegrafgården (et verneverdig bygg som er en del av Signalkvartalet) og kommunikasjon mellom mennesker.

Logosymbolet er SIGNAL i morsetegn og skaper også et stilisert omriss av en by. Formene i morsekoden kan også gi assosiasjoner til mennesker i bevegelse.

Logoskriften er satt i store bokstaver med luftig avstand mellom bokstavene i en moderne skrifttype ved navn Lexend, som også er skrifttypen for identiteten. Bokstaven "I" har fått en liten justering i forhold til den originale skrifttypen for å gjøre den mer enkel og stram i formen.

Sammen med logosymbolet får man en kombinasjon av lekenhet og eleganse med autoritet, som er lett gjenkjennelig.

Image 5-2

Digitale annonser

signal-digiale-annonser copy-2
signal-om-en-levende-by-1.png
signal-om-en-levende-by_2-1.png
signal-om-en-levende-by_3-1.png
signal-om-en-levende-by_4-1.png

Andre arbeider

blaker skanse utendørsreklame

Blaker skanse

Blakerskanse.no Type kunde Kunst- og kulturdestinasjon Type arbeid Merkevare og konseptutvikling Design og visuell identitet Annonsering Utfordring Blaker Skanse ønsket å utvikle stedet til og…

SE PROSJEKT
mockup av den nye profilen i bybildet

Wepe Regnskap

Wepe trengte et konsept og en ny visuell profil som var samlende internt og skulle skape interesse og relevans i markedet.

SE PROSJEKT
Varder har behov for de skarpeste hodene i bransjen. Derfor utarbeidet vi et employer branding konsept som forankret bedriftens kultur.

Varder – Vardervettreglene

Kompetansehuset Varder har behov for de skarpeste hodene i bransjen. I den forbindelse var det ønskelig med et konsept som forankret bedriftens kultur og filosofi...

SE PROSJEKT