Omdømmeprisen

Etter korona-pause vi nå endelig tilbake med omdømmeprisen!
- og første pris etter pausen deles ut i andre kvartal 2023.

Formål

Lillestrøm er i voldsom vekst, litt på utsiden, men allikevel midt i begivenhetenes sentrum. Tilflytting og bedriftsetablereringer skaper en spennende dynamikk av ulike typer mennesker og næringsliv.

Med Ahlins Omdømmepris ønsker vi å hedre bedrifter og personer i Lillestrøm som skaper positiv oppmerksomhet, både for seg selv og for regionen. Prisen deles ut hvert kvartal basert på hendelser og aktiviteter i foregående kvartal.

Kriterier

Vinneren skal oppfylle en eller flere av følgende kriterier:

  • Skape et godt omdømme for bedriften.
  • Skape et godt omdømme for Lillestrøm.
  • Bidra til å tiltrekke kompetansepersoner og bedrifter til regionen.
  • Bidra til å gjøre Lillestrøm til et attraktivt sted å bo og jobbe.
  • Bidra til å gjøre Lillestrøm til et attraktivt sted å etablere virksomhet.
  • Sette Lillestrøm på kartet som en næringsvennlig region.
  • Har fått nasjonal/internasjonal oppmerksomhet i presse og media, herunder også sosiale medier.

 

Kjenner du noen som har gjort en innsats for lokalt næringsliv?
Vet du om en god kandidat til omdømmeprisen?

Tips oss gjerne – send mail til christer@ahlin.no (husk å merk mailen med «Omdømmeprisen»)

Vinnere

Omdømmeprisen Q1 2024: Romerike Sparebank

De mottar prisen for sitt lokale engasjement og sin vedvarende støtte til idretts- og kulturlivet i Lillestrøm. Det lokale engasjementet vises ekstra godt når de nå går inn som hovedsponsor for Lillestrøm Sportsklubb – hele regionens stolthet.

Les artikkel
Ahlin Novateurs Jarle Blindheim med glade mottagere av omdømmeprisen i Romerike Sparebank.

Omdømmeprisen Q3 2023: IFE

De mottar prisen for sitt bidrag til å sette Lillestrøm på kartet som en region hvor man mestrer kunsten å kombinere innovasjon, bærekraft og næringsutvikling.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q2 2023: LSK

De mottar prisen for sin langvarige rolle som byens ambassadører. De er kontinuerlige leverandører av magiske øyeblikk, og er en samlende faktor for Lillestrøm og omegn.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q2 2021: Nitja

De mottar prisen for å ha satt Lillestrøm på kartet som kulturby, og for rollen de har for å trekke et kunst- og kulturinteressert publikum til byen, til et bygg som beriker Lillestrøm.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q1 2021: La Luna

De mottar prisen for å ha skapt et kjærkomment samlingssted for Lillestrøms kaffe- og bypulsglade mennesker. Slike steder gjør byen til et godt sted å være!

Les artikkel
La Luna Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q4 2020: Roma Mineralvannsfabrikk

De mottar prisen for sin iherdige innsats i å ta vare på norsk mineralvannstradisjon, og for å ha etablert sterke norske merkevarer med produksjon i Lillestrøm.

Les artikkel
Roma Brusfabrikk Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q3 2020: Kjeller Innovasjon

De mottar prisen for sin langvarige rolle som pådriver og fasilitator for skaperkraft, forskning og innovasjon rundt teknologimiljøene i Lillestrøm.

Les artikkel
Kjeller Innovasjon Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q2 2020: Drive-In

De mottar prisen for de glimrende «drive in»-arrangementene ved varemessa som hjalp oss alle midt oppe i en vanskelig tid.

Les artikkel
Drive-In Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q1 2020: SNØ

De mottar prisen for sine visjonære idéer og for å skape et skikkelig trekkplaster for snøturister.

Les artikkel
SNØ Omdømmeprisen

Omdømmeprisen desember 2019: Garçon

De mottar prisen for sin vilje til å satse i regionen – og ikke minst for å sine utsøkte bakervarer!

Les artikkel
Omdømmeprisen Garcon

Omdømmeprisen Q1 2024: Romerike Sparebank

Ahlin Novateurs Jarle Blindheim med glade mottagere av omdømmeprisen i Romerike Sparebank.

De mottar prisen for sitt lokale engasjement og sin vedvarende støtte til idretts- og kulturlivet i Lillestrøm. Det lokale engasjementet vises ekstra godt når de nå går inn som hovedsponsor for Lillestrøm Sportsklubb – hele regionens stolthet.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q3 2023: IFE

De mottar prisen for sitt bidrag til å sette Lillestrøm på kartet som en region hvor man mestrer kunsten å kombinere innovasjon, bærekraft og næringsutvikling.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q2 2023: LSK

De mottar prisen for sin langvarige rolle som byens ambassadører. De er kontinuerlige leverandører av magiske øyeblikk, og er en samlende faktor for Lillestrøm og omegn.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q2 2021: Nitja

De mottar prisen for å ha satt Lillestrøm på kartet som kulturby, og for rollen de har for å trekke et kunst- og kulturinteressert publikum til byen, til et bygg som beriker Lillestrøm.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q1 2021: La Luna

La Luna Omdømmeprisen

De mottar prisen for å ha skapt et kjærkomment samlingssted for Lillestrøms kaffe- og bypulsglade mennesker. Slike steder gjør byen til et godt sted å være!

Les artikkel

Omdømmeprisen Q4 2020: Roma Mineralvannsfabrikk

Roma Brusfabrikk Omdømmeprisen

De mottar prisen for sin iherdige innsats i å ta vare på norsk mineralvannstradisjon, og for å ha etablert sterke norske merkevarer med produksjon i Lillestrøm.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q3 2020: Kjeller Innovasjon

Kjeller Innovasjon Omdømmeprisen

De mottar prisen for sin langvarige rolle som pådriver og fasilitator for skaperkraft, forskning og innovasjon rundt teknologimiljøene i Lillestrøm.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q2 2020: Drive-In

Drive-In Omdømmeprisen

De mottar prisen for de glimrende «drive in»-arrangementene ved varemessa som hjalp oss alle midt oppe i en vanskelig tid.

Les artikkel

Omdømmeprisen Q1 2020: SNØ

SNØ Omdømmeprisen

De mottar prisen for sine visjonære idéer og for å skape et skikkelig trekkplaster for snøturister.

Les artikkel

Omdømmeprisen desember 2019: Garçon

Omdømmeprisen Garcon

De mottar prisen for sin vilje til å satse i regionen – og ikke minst for å sine utsøkte bakervarer!

Les artikkel