miljøpolicy-feature-img-2

Vår miljøpolicy

Vi ønsker å bidra med det vi kan. Selv om vi som bedrift er mer eller mindre heldigitale, er det fremdeles områder vi kan jobbe med, slik som digitalt karbonfotavtrykk, livssyklusen til produktene vi bruker, kildesortering av avfall og transport mellom hjem og arbeidssted.

Grunnleggende for oss er et ønske om å bidra til å nå klimamål – men vi tenker også bredspektret og ser psykososiale forhold, kultur og arbeidsvilkår som en del av vårt utvidede ansvar. For å omsette ord til handling, er det hele konkretisert, bl.a. i denne miljøpolicyen.

Det gode arbeidet gjøres sammen med andre

Som bestiller av tjenester og produkter, og oppdragsgiver for ulike selskaper, er vi i posisjon til å stille krav, slik at vårt bærekraftsarbeid strekker seg utover vår egen organisasjon. I praksis får det direkte konsekvenser for valg vi tar når vi bestiller varer, samarbeider med underleverandører eller tar oppdrag for andre.

Blant FNs bærekraftsmålene liker vi nemlig nr. 17 særllig godt; «Samarbeid for å nå målene».

Image 8

Et møysommelig arbeid

Underveis i bærekraftsarbeidet har vi blitt Miljøfyrtårn-sertifiserte, og har organisert alt løpende bærekraftsarbeid i et eget bærekraftsråd. Prosessene er åpne og transparente, slik at organisasjonen som helhet får innsikt i, og forståelse for, de ulike tiltak og prosesser som settes i verk.

Se Miljøfyrtårn rapportene her:

Resultater og statistikk 2022 og 2023

Miljøpolicyens konkrete mål

Sørge for å være oppdaterte på, og overholde relevante lover og regler
Minimere produksjon av avfall og sørge for kildesortering innen alle søppelfraksjoner
Minimere vårt digitale karbonfotavtrykk, f.eks. ved å slette eldre filer, mailer etc.
Velge det miljøvennlige alternativet blant flere tilbydere
Stille krav til oppdragsgivere eller leverandører
Redusere CO2-utslipp direkte eller indirekte knyttet til bedriften, slik som kontormøblement, forbruksmateriell, transport eller innkjøp/avhending av maskinvare
Utarbeide ulike energibesparende tiltak knyttet til arbeidsstedets fysiske lokaliteter
Hjelpe kunder og oppdragsgivere med å belyse, konkretisere og arbeide med egne bærekraftsmål, i egenskap av vår kompetanse innen strategisk kommunikasjon
Sørge for et godt arbeidsmiljø hvor kolleger trives og vokser