You are currently viewing Solgrid

Solgrid

Solgrid case

Solgrid høster av solen

Type kunde

Utvikler og bygger av
solkraftverk i industriell skala

Type arbeid

Konseptutvikling
Merkevare og identitet
Webdesign og utvikling

Utfordring

Solgrid hadde behov for å spisse posisjoneringen i tråd med vekstambisjonene sine, og fremme solkraft som en viktig del av energisystemet nå og i fremtiden.

Hvem er Solgrid?

Solgrid har siden 2020 bygget og utviklet storskala bakkemonterte solkraftverk.

Sol er en viktig del av fremtidens energisystem. Derfor er Solgrid helt avhengige av at de har tillit hos ulike beslutningstakere og befolkningen generelt; tillit til byggeprosesser, drift og kraftomsetning, og ikke minst, tillit med hensyn til miljø- og arealspørsmål. Derfor er det viktig at Solgrid fremtrer sannferdige, profesjonelle og faglig orienterte i møte med alle deler av samfunnet, også i sin digitale kommunikasjon.

bilde av jente med grafikk rundt
Image 13

Merkevare og visuell identitet

Sammen med Solgrid utarbeidet vi en ny merkevareplattform og konseptet; Energi vi kan leve av og med.

Å kunne produsere ren energi og samtidig ta vare på naturverdier er viktig for Soleie, og det var nettopp dette som ble fokuset for konseptutviklingen. Dette samspillet mellom energi og natur ble videreført til den visuelle identiteten hvor det menneskelige og naturen står i fokus.

solgrid-nr4 copy
solgrid-nr5 copy
solgrid-nr7 copy

Energi vi kan leve av og med

Historiefortellingen underbygger konseptet og er en viktig rød tråd gjennom nettsiden og all kommunikasjon. Dette ble derfor kortversjonen av brand storyen:

Vi må så for å kunne høste.

Som utvikler, utbygger, eier og drifter av storskala bakkemonterte solkraftverk, vet vi at det går an å tenke to tanker samtidig. Vi kan bygge solkraft og likevel drive jordbruk. Vi kan produsere ren energi og samtidig ta vare på naturverdier.

I løpet av det neste tiåret skal vi realisere solkraft tilsvarende forbruket til 150.000 husstander. Vi gjør det for å skape energi vi kan leve av til evig tid.

Solgrid
Energi vi kan leve av og med

Image 16

Lurer du på noe?
Snakk med oss

Amanda Rosén

Amanda Rosén

Prosjektleder

91 74 11 34

Send e-post