Ahlin Novateurs Jarle Blindheim med glade mottagere av omdømmeprisen i Romerike Sparebank.

Omdømmeprisen Q1 2024: Romerike Sparebank

De mottar prisen for sitt lokale engasjement og sin vedvarende støtte til idretts- og kulturlivet i Lillestrøm. Det lokale engasjementet vises ekstra godt når de nå går inn som hovedsponsor for Lillestrøm Sportsklubb - hele regionens stolthet.

Juryens begrunnelse
Romerike Sparebank er å regne som en “institusjon” i Lillestrøm. Banken har siden 1887 hatt et bankende hjerte for lokalmiljøet, noe som har gitt seg utslag i en vedvarende støtte til både frivillige lag, kultur, idrett og næringsliv.

I desember ble Romerike Sparebank presentert som hovedsponsor for Lillestrøm Sportsklubb, noe som innebærer at banken fra og med 2024-sesongen vil ha den gjeveste plassen på drakten til kanarifuglene.

Romerike Sparebanker har gjennom sine sponsorater og Lokalbidraget gitt sin støtte til en rekke av klubbene i regionen. Gjennom #heierpå har banken styrket sin merkevare og tatt en tydelig strategisk posisjon lokalt. At man nå går tungt inn i LSK, både i topp og bredde, med et langtidsperspektiv, styrker bankens troverdighet som en lokal aktør.

Juryen har lenge vært oppmerksomme på det brennende engasjementet Romerike Sparebank har for lokalmiljøet, men ønsker nå å gi en anerkjennelse for hvordan banken nå styrker sin merkevare ytterlige ved å knytte seg til et av regionens aller største flaggskip.

Kjenner du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet for innsatsen de gjør for regionen eller næringslivet?

Da kan du nominere dem til Omdømmeprisen, som vi deler ut hvert kvartal! Alle innspill vil bli seriøst vurdert.

circlewhitecenter

Les også

Omdømmeprisen Q3 2023: IFE

De mottar prisen for sitt bidrag til å sette Lillestrøm på kartet som en region...

Les mer

Omdømmeprisen Q2 2023: LSK

De mottar prisen for sin langvarige rolle som byens ambassadører. De er kontinuerlige leverandører av...

Les mer

Omdømmeprisen Q2 2021: Nitja

De mottar prisen for å ha satt Lillestrøm på kartet som kulturby, og for rollen...

Les mer
La Luna Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q1 2021: La Luna

De mottar prisen for å ha skapt et kjærkomment samlingssted for Lillestrøms kaffe- og bypulsglade...

Les mer
Roma Brusfabrikk Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q4 2020: Roma Mineralvannsfabrikk

De mottar prisen for sin iherdige innsats i å ta vare på norsk mineralvannstradisjon, og...

Les mer
Kjeller Innovasjon Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q3 2020: Kjeller Innovasjon

De mottar prisen for sin langvarige rolle som pådriver og fasilitator for skaperkraft, forskning og...

Les mer
Drive-In Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q2 2020: Drive-In

De mottar prisen for de glimrende «drive in»-arrangementene ved varemessa som hjalp oss alle midt...

Les mer
SNØ Omdømmeprisen

Omdømmeprisen Q1 2020: SNØ

De mottar prisen for sine visjonære idéer og for å skape et skikkelig trekkplaster for...

Les mer
Omdømmeprisen Garcon

Omdømmeprisen desember 2019: Garçon

De mottar prisen for sin vilje til å satse i regionen – og ikke minst...

Les mer
Omdømmeprisen Losby Gods

Omdømmeprisen november 2019: Losby Gods

De mottar prisen for sin langvarige rolle som ambassadør for regionen og utfluktssted for lokalbefolkningen.

Les mer