Linda viser en bærekraftig nettside

En guide for bærekraftige nettsider

Internett har blitt en uunnværlig del av livene våre, men visste du at det også påvirker klimaet? Nettsider har faktisk en betydelig innvirkning på miljøet, og det er viktig at vi tar grep for å gjøre det mer bærekraftig.

Internett er avhengig av datasentre og servere som holder nettsider og apper i live. Disse datasentrene bruker enorm mengder energi for å lagre og levere nettsideinnhold til deg når du klikker på en nettside. Denne energien kommer ofte fra fossile brensler, som kull og naturgass, som slipper ut klimagasser og bidrar til global oppvarming. Et typisk datasenter kan også bruke opptil 19 millioner liter vann hver dag for å holde serverene gående.

For å sette dette i perspektiv: I 2018 ble internettets klimapåvirkning anslått til å utgjøre rundt 3,7 % av de totale globale klimagassutslippene. Dette er omtrent like mye som utslippene fra hele flyindustrien. Det er altså tydelig at internett spiller en betydelig rolle i klimaendringene og vi har et felles ansvar for å gjøre noe med dette i årene som kommer.

Slik gjør du nettsiden din mer bærekraftig:

Som et selskap som designer og produserer nettsider, har vi en unik mulighet til å påvirke våre kunders valg og bidra til en mer bærekraftig fremtid. I vår miljøfyrtårnsertifisering har vi også valgt å fokusere på hvordan vi kan påvirke det digitale fotavtrykket vårt og hvordan vi kan hjelpe våre kunder til å ta gode valg

  • Velg alltid bærekraftige serverleverandører/webhotelltjenester som bruker fornybar energi og har høye energieffektivitetsstandarder.
  • Sørg for å lage nettsider som er raske og effektive, slik at de krever mindre dataoverføring og dermed mindre energi.
  • Reduser unødvendig innhold. Det vil si å fjern tunge videoer og bilder som ikke trengs, slik at nettsidene blir lettere å laste og dermed blir mindre energikrevende.
  • Inkluder informasjon om bærekraftige praksiser på nettsidene dine for å oppmuntre til miljøbevissthet.

Nettstedet Sustainablewebdesin.org har utarbeidet noen retningslinjer for hvordan vi kan utvikle bærekraftige nettsider og skape mer bevissthet rundt dette temaet. Her kan du også sjekke ditt eget nettsted.

Sammen kan vi redusere internettets klimapåvirkning og jobbe mot en mer bærekraftig fremtid. La oss ta ansvar og gjøre vårt beste for å minimere miljøkonsekvensene av internett, én nettside om gangen.


 

Linda – WordPress-utviker i Ahlin Novateur – har følgende råd for å jobbe med bærekraftige nettsider i WordPress:

1 – Velg grønn WordPress hosting:

Start med å velge en WordPress hosting-tjeneste som er dedikert til å være miljøvennlig. Mange hosting-selskaper tilbyr nå miljøvennlige hostingtjenester som bruker fornybar energi eller deltar i karbonkompensasjonsprogrammer.
Sircon er et eksempel på en hosting-leverandør med fokus på bærekraft.

2 – Optimaliser bilder og medier:

Komprimer og optimaliser bilder før du laster dem opp til WordPress-nettstedet ditt. Reduserte bildefiler reduserer ikke bare lastetiden, men også energiforbruket ved overføring av data. Bruk verktøy som TinyPNG eller WordPress-plugins som Smush eller Imagify for å redusere bildestørrelser.

3 – Effektiv WordPress-kode:

Bruk effektiv og ren kode i WordPress-temaet ditt. Unngå unødvendige elementer som kan øke belastningen på serveren og påvirke nettstedets ytelse.

4 – Implementer lazy loading:

Aktiver “lazy loading” for bilder og annet innhold på WordPress-nettstedet. Dette sørger for at ressurser lastes kun når de er synlige for brukeren, noe som sparer båndbredde og energi. LazyLoad by WP Rocket er en populær plugin som støtter lazy loading for både bilder, videoer og iframes.

5 – WordPress CSS og JavaScript-optimalisering:

Minimer og komprimer CSS- og JavaScript-filer for å redusere nedlastningstiden. Bruk også teknikker som asynkron lasting for å forbedre sideytelsen. Autoptimize er en plugin som optimaliserer Javascript, CSS og HTML på siden.

6 – Implementer WordPress caching:

Bruk caching-plugins for WordPress for å redusere behovet for å hente ressurser gjentatte ganger. Dette reduserer serverbelastningen og forbedrer nettstedets responstid. WP Rocket, WP Fastest Cache og W3 Total Cache, er gode og populære cahce-plugins.

7 – Bruk grønne WordPress-temaer og utvidelser:

Velg WordPress-temaer og utvidelser som er optimalisert for effektivitet og lavt ressursforbruk. Dette kan bidra til å optimalisere nettstedet ditt for bærekraft.

8 – Sørg for responsivt WordPress-design:

Lag et responsivt WordPress-design for å sikre en jevn brukeropplevelse på ulike enheter. Dette reduserer behovet for ekstra ressurser for å støtte forskjellige plattformer. OceanWP er et responsivt og populært WordPress-tema.

9 – Bli kjent med WordPress-sertifiseringer:

Utforsk og implementer sertifiseringer som f. eks Green Web Foundation for å bekrefte at WordPress-nettstedet ditt er miljøvennlig og samsvarer med bærekraftige standarder.

Vårt arbeid med bærekraft

Å lage en miljøvennlig WordPress-nettside handler om å ta bevisste valg gjennom hele utviklingsprosessen. Ved å integrere bærekraftige praksiser, kan du ikke bare redusere nettstedets miljøpåvirkning, men også bidra til en mer bærekraftig digital verden. Vi i Ahlin Novateur jobber stadig med å finne nye måter vi kan redusere våre digitale fotavtrykk og bidra til å lage mer bærekraftige nettsider.

Lurer du på noe?
Snakk med oss

Truls Grønli Olsen

Truls Grønli Olsen

Daglig leder og rådgiver

93 40 53 43

Send e-post