Workshop med fokus på markedsstrategi og merkevarebygging.

Har bedriften din et bevisst forhold til egen merkevare?


Selv om det er stor enighet blant fagfolk om at en sterk merkevare er avgjørende for å oppnå vekst, så er det bare 1 av 2 selskaper i Norge som svarer at de jobber målrettet for å styrke egen merkevare. Hvorfor er det så viktig å snu denne trenden?

Merkevarerapporten bygger på en undersøkelse gjennomført av NSB (Marketing best practice), Schibsted og E24, og ble lansert i oktober. Her fremkommer det altså at bare halvparten av norske selskaper har et bevisst forhold til egen merkevare. 

Vel, hva betyr egentlig dette, tenker du kanskje? Først og fremst forteller det oss at en stor andel norske selskaper har mye å gå på når det gjelder å utnytte sitt potensial når det gjelder markedsandeler. Både lokale næringsaktører og store norske selskaper. 

Nå kommer nok ikke funnene i denne undersøkelsen overraskende på hverken kommunikasjonsbransjen, eller andre som har reflektert over at de aller fleste store skandinaviske merkevarer har blitt bygget opp i våre naboland. For det er jo bare å lage en liste over de mest kjente skandinaviske merkevarene, og se hvor mange av dem som er norske. 

Nå jobber du kanskje ikke i et selskap med ambisjoner om å ta steget inn på verdensmarkedet. Men en sterk merkevare er minst like relevant, enten man er en del av det nasjonale, regionale eller lokale markedet.

Hvorfor er det så viktig å bygge sterke merkevarer?

Det er stor enighet blant forskere om at merkevarebygging er viktig. Merkevarebygging er faktisk en kritisk del av forretningsstrategien til et selskap. Dette er fordi merkevarebygging danner grunnlaget for selskapers (og produkters) status og omdømme.  

Det å ha en sterk merkevare gjør det blant annet lettere å tiltrekke seg nye kundegrupper, bli mer motstandsdyktig mot konkurranse, eller å lansere nye produkter/tjenester. Det er rett og slett enklere å drive en effektiv markedsførings- kampanje om merkevaren er kjent. Det hjelper selvfølgelig også å ha et godt omdømme i målgruppen.

“Merkevarebygging er faktisk en kritisk del av forretningsstrategien til et selskap.”

Foruten å opparbeide seg en lojal kundegruppe har det også vist seg at en sterk merkevare både kan bidra til økt engasjement blant ansatte, og gjøre det enklere å tiltrekke seg potensielle jobbsøkere. I vår artikkel Hvordan vinner du kampen om de største talentene? viser vi til tall som sier at mer enn 70 % av alle potensielle kandidater vurderer selskapets merkevare før de velger å søke. Tallene er hentet fra LinkedIn-rapporten Global Recruting Trends  fra 2017. En sterk merkevare er altså ikke bare relevant for å skape en lojal kundegruppe, det kan også bidra til at ditt selskap vinner kampen om den mest attraktive arbeidskraften.

Hvordan går man så frem for å bygge en merkevare?

For å lykkes med å bygge en sterk merkevare trenger man en solid og godt gjennomarbeidet merkevarestrategi. Det er også viktig at strategien er godt forankret i hele selskapet slik at man fremstår med et enhetlig uttrykk, budskap og profil. 

En grundig merkevareprosess forutsetter at man går målrettet og systematisk til verks. Disse stegene bør være en del av prosessen:

1. Definer målgruppen din

Det første steget i prosessen bør være at man identifiserer målgruppen. Her er det viktig å gå grundig til verks, slik at man definerer hvilke ønsker og behov de foretrukne kundene i målgruppen har, og hvordan selskapets produkter/tjenester kan bidra til å dekke disse behovene(eller utfordringene).

2. Formuler et budskap

Når man vet hvem den foretrukne kunden er, og har lært dem å kjenne, så må man kommunisere merkevarens visjon, verdier og mål på en måte som engasjerer målgruppen. Det er større sjanse for å knytte en langvarig relasjon til målgruppen om man lykkes med å bygge en tillit til dem gjennom historien bak merkevarens eksistens. Ikke bare hva man kan tilby og hvordan man tilbyr det, men også hvorfor.

Simon Sinek er kjent for sin Golden-circle-teori, som bygger på at man først lykkes med å bygge en sterk merkevare om man klarer å formidle hvorfor merkevaren eksisterer, hva som er hensikten og hvilken visjoner som merkevarer bygger på. Når historien bak merkevarens eksistens matcher med målgruppens behov og ønsker, så skapes det gjerne langvarige lojale kundeforhold. 

 

 

3. Skape din identitet

Sterke merkevarer kjennetegnes ved at de har en sterk identitet som samsvarer med målgruppens ønsker og behov. Det er viktig at identiteten forsterkes av både merkevarens logo, fargebruk, typografi og bildebruk.

4. Utvikle selskapets nettsted

Selskapets nettside er ofte selskapets “ansikt utad”. Det heter seg at “du får aldri en ny sjanse til å skape et godt førsteinntrykk”. Sånn er det også med nettsider. Merkevarens identitet bør komme tydelig frem, samtidig som nettsiden er så brukervennlig at den fungerer som en positiv start på en god kundereise. Nettsiden bør tiltrekke seg besøkende gjennom å være søkemotoroptimalisert og sørge for konvertering fra besøkende til kunder. Husk at Google kan være din beste venn eller din verste fiende. Skal nettsiden din vises når folk gjør relevante søk, så må Google like nettsiden din!

Tre forskjellige verktøy som kan benyttes til å teste ut hvordan nettsiden din fungerer er SEO Site Checkup, Google Search Console og PageSpeed Insight.

“Husk at Google kan være din beste venn eller din verste fiende.”

5. Vær godt synlig i alle relevante kanaler

Prosessen med å bli kjent med målgruppen bør også inkludere kjennskap til i hvilke kanaler en bør være synlig i. Blant annet bør det gjøres en nøye analyse av i hvilke sosiale mediekanaler som målgruppen er tilgjengelig i – og hvor de er mottakelig for budskapet om merkevaren din. For å lykkes med analysen kan det være klokt å holde seg oppdatert på trendene for sosiale medier som du blant annet finner i de kvartalsmessige SoMe-rapportene fra Ipsos. 

 

 

Hent inspirasjon fra de beste!

Det finnes mange eksempler på selskaper som har lykkes med å ta en posisjon i markedet gjennom en sterk merkevare. Klassiske eksempler som ofte løftes frem er IKEA, Apple, Bolt og Google. Felles for disse selskapene er at de nyter høy tillit i målgruppene sine og har et brand som har en verdi langt utover summen av de produktene og tjenestene som de leverer. 

Det er viktig å huske at selv om selskapet ditt ikke har ambisjoner om å erobre verdensmarkedene, så er det i stor grad de samme mekanismene som avgjør i hvilken grad man vinner markedsandeler lokalt, regionalt eller nasjonalt. 

La deg inspirere av det beste! Bygg en merkevare det er verdt å snakke om!Lurer du på noe?
Snakk med oss

Jarle Blindheim

Jarle Blindheim

Kommunikasjonsrådgiver

97 56 30 38

Send e-post