Våre to designere i AI-rådet tester ut Adobe Firefly.

Ahlin Novateur – AI I fokus

Artificial Intelligence (AI) har på kort tid blitt en fremtredende og revolusjonerende teknologi. Flere har uttrykt sin bekymring – med god grunn. Men hvilke fordeler finner vi ved denne teknologien, og er det i det hele tatt mulig å unngå å bruke den?

I Ahlin Novateur har vi over lengre tid brukt AI for å gjøre arbeidsprosesser enda mer effektive. Skal du produsere en selgende produkttekst, men sliter med skrivesperre? Bruk et tekstverktøy (som f.eks. ChatGPT) for å komme i gang med arbeidet. Trenger du stockbilder som midlertidig innhold i dine skisser? Bruk et bildegenereringsverktøy (som f.eks. Midjourney eller DALL·E 2) for å få tak i et bilde du ikke kunne fått noen annen plass. AI kan være gull verdt for å komme i gang med idéprosesser, men det vil aldri produsere et fiks ferdig resultat. Selv brukte undertegnede ChatGPT for å smått komme i gang med denne artikkelen!

 

Eksempel på bruk av ChatGPT.
Eksempel på ChatGPT i bruk.

 

Nye AI-verktøy dukker opp hver eneste dag, og det kan derfor være tidskrevende å holde seg oppdatert på alt som skjer. Programmet du brukte for å skape et generert bilde i går, er kanskje utdatert i dag. I Ahlin Novateur har vi derfor opprettet et AI-råd som holder argusøyne på teknologien, og deler nyheter og relevante oppdateringer med resten av gjengen.

En klype salt

Selv om denne teknologien på mange måter er en gavepakke til den kreative industrien, finnes det en rekke fallgruver. Man kan nemlig ikke stole blindt på AI. Kilder som verktøyene henter sitt materiale fra kan være utdaterte eller totalt feil. Faktasjekking og korrekturlesing er derfor grunnleggende i vårt arbeid. I dag finnes det ingen klare regler rundt rettigheter på AI-generert materiale. Det vil si at du nødvendigvis ikke har noen nevneverdige rettigheter rundt bruk av bildet du har generert – det er tross alt en sammensetning av innhold noen andre har skapt.

Så ikke vær redd for å ta i bruk AI! Bruk det med omhu og hold deg oppdatert – akkurat som oss. Følg med for flere tips om hvordan vi bruker kunstig intelligens i vårt arbeid!

Lurer du på noe?
Snakk med oss

Truls Grønli Olsen

Truls Grønli Olsen

Daglig leder og rådgiver

93 40 53 43

Send e-post