Personligsmak

Ta kundens personlige smak på alvor med grafisk design

Alle grafiske designere har nok på et tidspunkt tenkt tanken. “Tenk så bra dette kunne blitt, om bare ikke kunden hadde blandet seg inn”. Det er vanskelig å lage god grafisk design, at det ikke finnes noen fasit hjelper ikke. Selv om man har tatt hensyn til alle faglige vurderinger, finnes det fortsatt millioner av «riktige» løsninger.

Da er det spesielt en faktor som avgjør om kunden til syvende og sist liker utkastet ditt, og det er hans personlig smak. Og, her er vi alle forskjellige. Noen kan ikke fordra rødt, mens andre elsker det. Comic sans fonten er nær og kjær for noen, mens mange hater den. Noen liker luftig og minimalistisk design, mens noen ikke skjønner poenget. Listen med problemstillinger kan gjøre uendelig.

Smak og behag

Paul Graham hevder, i «Taste for Makers» fra 2002, at det ikke holder å lære seg teknikken, men at man må ha noe mer for å lage godt grafisk design, dette «mer» er god smak. Og den tar det gjerne mange år og utvikle.

«Saying that taste is just personal preference is a good way to prevent disputes. The trouble is, it’s not true. You feel this when you start to design things.

Whatever job people do, they naturally want to do better. Football players like to win games. CEOs like to increase earnings. It’s a matter of pride, and a real pleasure, to get better at your job. But if your job is to design things, and there is no such thing as beauty, then there is no way to get better at your job. If taste is just personal preference, then everyone’s is already perfect: you like whatever you like, and that’s it.

As in any job, as you continue to design things, you’ll get better at it. Your tastes will change. And, like anyone who gets better at their job, you’ll know you’re getting better. If so, your old tastes were not merely different, but worse. Poof goes the axiom that taste can’t be wrong.»

God og velutviklet visuell smak er altså trolig en forutsetning for å lage god design, og en erfaren grafisk designer har sannsynligvis en mer velutviklet smak enn en vanlig kjøper av grafisk design. Men til syvende og sist så er det jo kunden (i de fleste tilfeller) som både skal godkjenne og leve med designet.

Og så da?

Så, når du da har jobbet hardt, og kommet frem til et designforslag som du er strålende fornøyd med, og som du mener er helt riktig for akkurat dette formålet, mailer det over til kunden, og får et lunkent svar tilbake. Kanskje til og med en skikkelig sur og misfornøyd telefon fra kunden. Det var ikke slik han så det for seg i det hele tatt. Ja, da er det trolig et resultat av at du og kunden rett og slett ikke har lik smak.

Og her går det ofte galt. Designeren forsøker å tilpasse seg kundens tilbakemeldinger og etter utallige korrekturrunder ender det opp med en kompromissløsning som verken kunden eller designeren er helt fornøyd med, men som kunden til nød kan leve med. Om da ikke en av partene gir opp underveis i prosessen og jobben stopper helt opp. Resultatet er sannsynligvis en misfornøyd kunde, en frustrert designer og en dårlig designjobb.

Sørg for at du og kunden har det samme bildet før jobben starter

Løsningen er ganske opplagt, og like enkel i teorien som den er vanskelig i praksis: Kunden vil alltid, bevisst eller ubevisst, ha dannet seg et slags bilde av hvordan sluttresultatet skal se ut i det han bestiller jobben. Ofte basert på noe han har sett tidligere en gang. Før jobben igangsettes (og underveis), må du derfor sørge for at det bildet kunden har i hodet er så likt som mulig det bildet du selv har.

Hvordan skape riktige forventninger?

I praksis må du snakke med kunden mest mulig. Helst ansikt til ansikt. Sett kundens personlige smak på agendaen og ta den på alvor. Det er tross alt han som er oppdragsgiver og skal leve med produktet i ettertid. Det betyr ikke at du trenger å lage et dårlig produkt. Ha faglig integritet, og forsøk å lede kunden inn på riktig spor, men vær åpen for kundens smak også. Vær nysgjerrig på hva han liker og ikke liker. Spør og grav. Be han komme med konkrete eksempler.

Er det ting du er uenig i (og det er det nok), så ta diskusjonen i forkant. Ha faglig integritet, fortell han hva du mener og forsøk å lede kunden inn på riktig spor (ditt spor). Å få kunden til å akseptere din smak og få det bildet kunden har i hodet til å ligne mest mulig på det du har, krever en del jobb, men når du har klart det, går selve designjobben som regel mye bedre.

Og, ikke send grafiske designforslag på mail. Presenter de for kunden, og argumenter for valgene dine.

Ta eierskap over prosessen

Enkelt i teorien, men som sagt ofte vanskelig i praksis. Uansett om designeren vet at man bør bruke tid med kunden i forkant, så er det jo ikke sikkert kunden har verken tid til, eller ser verdien av en masse møter og runder i forkant og underveis. Kanskje bryr han seg heller ikke så mye. Og, av frykt for å «plage» kunden, så setter designeren altfor ofte igang med jobben uten tilstrekkelig forarbeid, så er man i gang.

Men, det er viktig at det er du som fagperson som styrer prosessen og at kunden respekterer din måte å jobbe på. Hva som er den beste prosessen er nok ganske individuelt fra designer til designer. Men, det er i alle fall helt sikkert at det er vel anvendt tid (og penger), både for kunden og designeren å bruke tilstrekkelig tid i forkant, slik at man får avklart eventuelle forskjeller i personlig smak og får dannet et felles bilde av hva som skal lages. Og, ønsker ikke kunden å bruke tid med deg i forkant, og klager i etterkant, så er det kanskje ikke en kunde du skal jobbe med?

Lurer du på noe?
Snakk med oss

Truls Grønli Olsen

Truls Grønli Olsen

Daglig leder og rådgiver

93 40 53 43

Send e-post