Facebook-algoritme-web

Facebook-algoritmen 2019

Hvordan fungerer Facebook-algoritmen? Eller mer presist, hvordan fungerer den i dag? Dette er spørsmålet alle som driver med markedsføring på Facebook burde stille seg med jevne mellomrom. Facebook-algoritmen står nemlig aldri stille, men er dynamisk og stadig i endring.

Selv om Facebook som oftest sier fra når det kommer store oppdateringer, skjer det hele tiden mange små endringer i stillhet. Den eneste måten man kan vite hva som skjer, er å følge med på egne statistikker og jevnlig oppdatere seg gjennom fagblogger. Ifølge ekspert i digital markedsføring, Steve Davis, er engasjerende innhold grunnstenen i spredning på Facebook. Men hvordan publikummet ditt engasjerer seg, er også viktig. Oversikten under er hentet fra artikkelen “Decoding The Social Media Algorithms In 2019. The Ultimate Guide“. Vi gjør deg oppmerksom på at dette er antagelser og noe som også endres raskt.

Like = 1
Kommentar = 6
Lang kommentar = 13
Deling som utløser engasjement = 13
Deling som ikke utløser mer engasjement = 1
Video, 3 sekunders visning = 1/4
Video, sett i 60 sekunder =13
Negativ feedback(bruker som skjuler innholdet, avfølging) = -100

En deling er ikke nødvendigvis verdt mer enn en like

Som det står i oversikten, er ikke en deling mer verdt enn en like om den ikke fører til videre engasjement. Om delingene får kommentarer og skaper engasjement derimot, vil originalposten få solid drahjelp. Lange kommentarer gir også toppscore. Dette henger sammen med en større oppdatering av Facebook som ble rullet ut i 2018. Mark Zuckerberg sa i forbindelse med oppdateringen at «meningsfylte interaksjoner mellom venner og familie» skal legge føringer for hva som skulle vektes i nyhetsstrømmen. Dette fikk store følger for nettaviser som baserte mesteparten av trafikken sin på Facebook. Den nye oppdateringen er et ledd i Facebooks overordnede strategi for å motvirke falske nyheter og clickbait-innhold.

Målet var, og er fortsatt, å sikre at nyheter som spres på plattformen kommer fra troverdige publikasjoner. Derfor innførte Facebook et publikumsdrevet avstemmingssystem som skulle løfte frem de nettstedene og postene som brukere anså som troverdige.

Organisk spredning er borte

Dette hadde også konsekvenser for merkevarer og selskaper som brukte Facebook som kommunikasjonskanal. Den organiske spredningen har gått solid nedover siden lanseringen av den ikke-kronologiske nyhetsstrømmen i 2012. Skal du nå ut som merkevare eller et selskap, er du dessverre nesten nødt til å åpne lommeboka. I følge Facebook er det slik på grunn av den økende mengden innhold som blir publisert. Men, hvor mye du må åpne lommeboken avhenger fortsatt av det samme; du må lage innhold som engasjerer folk tilstrekkelig til å interagere med innholdet. Under følger noen Facebook-tips som er verdt å følge i 2019:

  • Tenk kvalitet. Ikke post for postingens skyld. Et lavt antall «greatest hits» er bedre enn mange poster med lavt engasjement. Får du flere poster på rad som gir lavt engasjement vil siden din straffes av algoritmen.
  • Bruk Facebook-video i stedet for eksternlinker. Det gir bedre vekting i algoritmen.
  • Bruk live-video, om du kan. Live video er fortsatt prioritert av algoritmen fordi det gir høyt engasjement.
  • Bruk gjerne Facebook til å drive trafikk til siden din, men bruk også tid på å produsere rent Facebook-innhold. Davies anbefaler 80/20-forhold med størstedelen til native-innhold.
  • Styr unna sensasjonelle overskrifter, mange utropstegn og capslock
  • Unngå clickbait. Overskriften må være relevant.
  • Unngå å be folk om å like, dele, eller kommentere i postene dine. Dette vil straffes av algoritmen.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan jobbe med markedsføring i sosiale medier? Ta kontakt med oss!

Artikkelen er skrevet av Bjørn Skalpe Bjørnli.

Lurer du på noe?
Snakk med oss

Amanda Rosén

Amanda Rosén

Prosjektleder

91 74 11 34

Send e-post